Om den Almene Projekthåndbog

Denne digitale håndbog henvender sig til bygge- og projektledere - især i små og mellemstore boligorganisationer, som har egen byggeafdeling, men ikke egen projekthåndbog.

Den Almene Projekthåndbog er udviklet på initiativ Byggenetværk Jylland i samarbejde med erfarne projektledere og rådgivere, samt AlmenNet, der varetager driften af den digitale platform. Projekthåndbogen bygger på en præmis om, at de små og mellemstore boligorganisationer mangler systemer og værktøjer til at håndtere byggesager i egne byggeafdelinger, og derfor ofte indkøber ekstern bistand til selv mindre komplicerede bygge- eller renoveringsprojekter.

Find oversigt over dokumenterne her!

Idéen med projekthåndbogen er at gøre almene byggeafdelinger i stand til at agere professionelt som bygherre med et godt overblik over byggeprocessen og at gøre opdateret materiale, der basalt er brug for i alle bygge-/renoveringsprojekter, let tilgængeligt. Vælges der mere komplicerede processer som fx udbud med forhandling, bør der fortsat overvejes at supplere med ekstern bygherrerådgivningsbistand.

Hvorfor en projekthåndbog?
Det er således initiativtagernes mål med projekthåndbogen, at den kan

  • Være et godt redskab for projektledere i almene projekter
  • Sikre at også mindre boligorganisationer og mindre erfarne projektledere kan agere professionelt som bygherrer
  • Give projektlederen mulighed for at hente opdateret forhåndsviden til brug for drøftelser med rådgivere
  • Levere paradigmer og vejledninger til renoveringer, der kan bruges af driftsafdelingen i hverdagen til mindre udbud, herunder også til udlevering til evt. mindre rådgivere/udførende i konkrete projekter, og dermed
  • Bidrage til ensartet kvalitet i udbud, tilbud og aflevering til drift.

Hjælp til selvhjælp
Den almene projekthåndbog er tænkt som hjælp til selvhjælp, og erstatter ikke behovet for at byggeorganisationer råder over de rette kompetencer. Alle dokumenter i håndbogens bibliotek er opdaterede og kvalitetssikrede og dermed direkte anvendelige, men det er den enkelte byggeorganisations eller projektleders ansvar, hvordan dokumenterne anvendes i praksis. AlmenNet eller Byggenetværk Jylland er således uden ethvert ansvar i forhold til anvendelsen af projekthåndbogens informationer og dokumenter.

Den digitale udgave af Den Almene Projekthåndbog er udviklet med støtte fra Landsbyggefonden i 2018.

Gå til dokumentbiblioteket her (kræver login)

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev - kun med nyheder fra Projekthåndbogen

Vi har lanceret en særlig service til dig, som gerne vil vide når der kommer en ny opdatering eller ændring i et eller flere af de vejledninger, paradigmer eller eller standarddokumenter, som ligger under Projekthåndbogens dokumentbibliotek. 

Ønsker du ikke at stå på denne liste, kan du lynhurtigt afmelde dig igen. Det gør du ved at klikke på "Unsubscribe"-linket nederst i denne mail. Du afmelder dig da kun denne liste - ikke AlmenNets generelle nyhedsbrev. Men bare rolig, vi sender kun mails når der er særlige forhold som vedrører Projekthåndbogen.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet her!

Få styr på bygge- og renoveringsprojektet

Her får du overblik over, hvilke dokumenter, der typisk indgår i en byggesag, og du sikrer dig, at du arbejder med opdaterede informationer.

Brugervejledning

Håndbogen er dit værktøj til at få styr på den typiske byggesag. Lær hvordan du bruger den her!

Bestil login

Skriv til almennet@almennet.dk og få dit login