Dokumentbibliotek

Generelt

Hent dokumenter, der understøtter beslutninger på tværs af byggeriets faser. 

Økonomi

Find links til informationer og værktøjer, der understøtter økonomistyringen.

Indledende fase

Hent dokumenter, der understøtter beboerinddragelse, arbejdsmiljø, kvalitetssikring og projektdokumentation.

Udbud

Hent dokumenter, der vedrører udbud, aftaler og krav til byggeri under forskellige udbudsmodeller.

Projektering

Hent dokumenter, der understøtter projektgranskning og kvalitetsplan.

Udførelse

Hent dokumenter, der vedrører funktionstests, aflevering og overgang til drift.