Brugervejledning

Sådan bruger du projekthåndbogen

Projekthåndbogen er et beskyttet værktøj med dokumenter, der løbende opdateres. Login gør det muligt for dig som bruger at anvende paradigmer og vejledninger uden krænkelser af ophavsret.

Alle dokumenter med relation til byggeriets aftalesystem er udarbejdet på basis af AB-systemet, dvs. ABR89, AB92 og ABT93 for aftaler indgået før 1. januar, og AB18, ABT18, ABR18 og APP18 (Appendiks) for aftaler indgået efter 1. januar 2019

Sådan bruger du dokumenterne

  1. Hent og gem paradigmer på din pc eller server, når du påbegynder en ny bygge- eller renoveringssag. Dokumenterne er dine arbejdsdokumenter, som du fx kan forsyne med din boligorganisations eget logo. 
  2. Hent vejledninger til aktuel brug, så du altid bruger den seneste version. Gem derfor ikke vejledninger med henblik på genbrug.
  3. Hent branchens vigtigste standarddokumenter som fx aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, vejledning i Tilbudsloven og EU’s udbudsdirektiver, Værdibyg-publikationer mv.

Bemærk, at brug af åbne (Word) dokumenter i biblioteket sker på brugers eget ansvar i relation til byggeriets gældende aftalesystem og dansk retspraksis.

Hjælp til selvhjælp

Projekthåndbogen er en hjælp til selvhjælp, og parterne bag yder ikke rådgivning eller bistand i forbindelse med brugen af platformen. AlmenNet udbyder fra tid til anden kurser eller arrangementer, hvor brugen af projekthåndbogen indgår.

Ansvar

Enhver brug af projekthåndbogen og dens indhold sker på den enkelte byggeorganisations og projektleders (brugeres) eget ansvar, og AlmenNet eller Byggenetværk Jylland er således uden ethvert ansvar i forhold til anvendelsen af håndbogens informationer og dokumenter.

Brugerdrevet videreudvikling

Parterne bag projekthåndbogen vil løbende vurdere, om indholdet skal videreudvikles eller udvides med nye typer af dokumenter. Skulle du som bruger savne et dokument i biblioteket, som du mener er relevant i de fleste bygge- eller renoveringsprojekter, er du altid velkommen til at skrive til almennet@almennet.dk

Gå til dokumentbiblioteket her (kræver login)

Få styr på bygge- og renoveringsprojektet

Her får du overblik over, hvilke dokumenter, der typisk indgår i en byggesag, og du sikrer dig, at du arbejder med opdaterede informationer.

Bestil login

Skriv til almennet@almennet.dk og få dit login